menu dblex
foga in
verb
infoga
inpassa
insätta
anbringa
infatta
inskjuta
innesluta
infälla
införa
inlägga
kila in
inskriva

Alla synonymer går att klicka på.