menu dblex
felaktig uppfattning
substantiv
misstag
illusion
missuppfattning
förvillelse

Alla synonymer går att klicka på.