menu dblex
missuppfattning
substantiv
missförstånd
villfarelse
misstag
fel
felsyn
illusion
felaktig uppfattning
vanföreställning

Alla synonymer går att klicka på.