menu dblex
fast punkt
substantiv
hållpunkt
fäste
utgångspunkt
tyngdpunkt

Alla synonymer går att klicka på.