menu dblex
driva upp
verb
stegra
öka
intensifiera
accelerera
skärpa
dyrka
uppbringa
haussa
höja
Relaterade ord
uppdriva

Alla synonymer går att klicka på.