menu dblex
diminuendo
adverb
avtagande
döende
försvinnande
diminuendo
substantiv
avtagande

Alla synonymer går att klicka på.