menu dblex
avtagande
adjektiv
vikande
avtagande
substantiv
diminuendo
försvinnande
förfall
tillbakagång
nedgång
fall
ebb
nedan
minskning
dalande
sjunkande

Alla synonymer går att klicka på.