menu dblex
bryta in
verb
infalla
falla in
intränga
inbryta
göra en inbrytning i

Alla synonymer går att klicka på.