menu dblex
inbryta
verb
intränga
infalla
bryta in
falla
gry
komma i gång
begynna
bräcka
inträda
falla på

Alla synonymer går att klicka på.