menu dblex
bringa i dagen
verb
uppenbara
bringa i ljuset
uppdaga
upptäcka
avslöja
framdra
få fram
framlocka
skaffa fram
framdraga
ta fram

Alla synonymer går att klicka på.