menu dblex
framlocka
verb
framkalla
framtvinga
föranleda
frammana
locka fram
bringa i dagen
få fram
framdraga

Alla synonymer går att klicka på.