menu dblex
braskande effekt
substantiv
teatereffekt

Alla synonymer går att klicka på.