menu dblex
teatereffekt
substantiv
illusion
bländverk
braskande effekt
skrämskott

Alla synonymer går att klicka på.