menu dblex
blanda in
verb
inblanda
tillsätta
inmänga
involvera
hälla i
inveckla
mänga
indraga
inväva

Alla synonymer går att klicka på.