menu dblex
biprodukt
substantiv
avfall
avfallsprodukt
utskott
epifenomen
spin-off
biföreteelse
Se även
biprodukter

Alla synonymer går att klicka på.