menu dblex
avfallsprodukt
substantiv
biprodukt
avfall
Se även
avfallsprodukter

Alla synonymer går att klicka på.