menu dblex
anspelning
substantiv
allusion
pik
gliring
vink
hänsyftning
häntydan
syftning
häntydning
antydan
insinuation
påminnelse
antydning
omnämnande

Alla synonymer går att klicka på.