menu dblex
allusion
substantiv
anspelning
hänsyftning
pik
gliring
syftning
häntydning
häntydan
vink

Alla synonymer går att klicka på.