menu dblex
3aga
4kuva
risa
5forma
hamla
hugga
hyvla
kväsa
näpsa
putsa
rensa
rätta
skära
slipa
späka
stuka
toppa
6gissla
klippa
kvista
mejsla
stubba
7beskära
frisera
hemsöka
straffa
8förkorta
9bestraffa
kastigera
släthugga
topphugga
uppfostra
12disciplinera
13tillrättavisa