menu dblex
3ila
4döda
föra
jaga
kara
köra
maka
pila
växa
5filma
flyga
fälla
jämka
kasta
lossa
panga
putta
rubba
spira
stöta
vrida
6avfyra
flytta
knalla
knuffa
knäppa
plocka
skjuva
skuffa
slunga
smälla
sparka
sticka
trycka
träffa
7avlossa
nedmeja
plottra
spränga
8avskjuta
avtrycka
nedlägga
9fysiljera
förflytta
nedskjuta
10arkebusera
11fotografera
ihjälskjuta