menu dblex
3rar
4täck
5sexig
6tjusig
vacker
8begärlig
behaglig
demonisk
dragande
glamorös
lockande
sensuell
vinnande
9attraktiv
betagande
intagande
magnetisk
sympatisk
10inbjudande
intressant
11charmerande
förtjusande
tilltalande
12fascinerande
13oemotståndlig