menu dblex
3för
god
het
hög
seg
4båld
djup
fast
frän
hård
stor
styv
sund
svår
tuff
tung
vild
5ampel
amper
ampla
frisk
gräll
senig
skarp
solid
säker
tålig
viril
6bister
duktig
fyllig
hetsig
häftig
lagrad
livlig
mäktig
mättad
pikant
robust
stabil
stadig
strong
sträng
väldig
7bastant
dövande
hållbar
hårdför
kraftig
kryddad
levande
ljudlig
lysande
närande
obruten
obändig
oböjlig
okuvlig
pepprad
strävig
stöddig
tropisk
våldsam
vägande
8atletisk
bergfast
drastisk
effektiv
emfatisk
energisk
handfast
hållfast
hårdkokt
högljudd
intensiv
magstark
muskulös
mättande
mördande
orubblig
outspädd
rungande
skärande
spänstig
starkare
starkast
uthållig
varaktig
9arbetsför
bedövande
betydande
dundrande
elementär
herkulisk
höggradig
klippfast
kraftfull
ljungande
ointaglig
pressande
skallande
slitstark
stickande
tryckande
utpräglad
10bärkraftig
effektfull
lyskraftig
oförsvagad
outslitlig
själsstark
starktonig
tryckstark
viljestark
11livskraftig
oförslappad
sjusärdeles
12alkoholstark
koncentrerad
stentorsröst
13inflytelserik
karaktärsfast
oemotståndlig
14genomträngande
karaktärsstark
överväldigande
16motståndskraftig