menu dblex
6retsam
7konstig
8underlig
9besvärlig
förarglig