menu dblex
5falsk
tänkt
6drömsk
irreal
trolsk
7andelik
drömlik
eterisk
irreell
sagolik
skenbar
spöklik
utopisk
8abstrakt
fingerad
gäckande
imaginär
inbillad
konstlad
litterär
ogripbar
ojordisk
skugglik
svävande
9bedräglig
opåtaglig
väsenslös
10fantastisk
illusorisk
obefintlig
okroppslig
11konstruerad
överjordisk
15hallucinatorisk