menu dblex
2
3låg
4grov
ofin
slät
snöd
usel
5dålig
enkel
gemen
mager
oädel
oäkta
påver
6billig
fattig
frugal
futtig
lumpen
nedrig
ruffig
simpel
tafsig
vulgär
7blygsam
eländig
halvdan
lågsint
obildad
ohyfsad
sjaskig
smaklös
småsint
sparsam
torftig
8lättköpt
osmyckad
primitiv
skändlig
småaktig
tarvliga
tarvligt
9lågkomisk
lågsinnad
obetydlig
ohederlig
plebejisk
småskuren
spartansk
10andefattig
11anspråkslös
okultiverad
12underklassig