menu dblex
4puns
stöt
5docka
stans
tramp
6hejare
prägel
sigill
signet
7hovslag
håljärn
jungfru
pålkran
stämpel
8pantbank
9krossverk
stampande
stampverk
10pantlånare
valkmaskin
16stensättarklubba
17gatläggningsstamp