menu dblex
4grov
5frisk
6frodig
livlig
mustig
pikant
robust
7burlesk
kraftig
livfull
målande
saftrik
8blodfull
drastisk
kärnfull
märgfull
9fullmogen
saftfylld
suckulent
svällande