menu dblex
5härja
skada
6föröda
krossa
rasera
skämma
skövla
spilla
störta
7plundra
ruinera
8demolera
fördärva
förfuska
förhärja
förstöra
ödelägga
9ramponera
13tillintetgöra