menu dblex
4håna
häda
såra
5smäda
6kränka
okväda
skälla
skända
smutsa
7begabba
8befläcka
bespotta
förklena
förnärma
9förolämpa
förorätta
missfirma
ärekränka
överfalla
10smutskasta
13misskreditera