menu dblex
4rest
5sopor
svinn
6avfall
avgång
rester
7förlust
8spillage
9minskning
16avfallsprodukter