menu dblex
3fly
hop
4kila
susa
5falla
fälla
glida
mängd
rymma
smeta
smyga
6avtåga
avvika
sjappa
skolka
skubba
slinka
sticka
troppa
8avdunsta
avtroppa
undkomma
9försvinna