menu dblex
3len
låg
4avta
lugn
lätt
mild
mjuk
svag
tyst
5dämpa
laber
piano
sänka
tygla
6bromsa
dämpad
hejdad
lindra
mildra
minska
saktas
stilla
varlig
varsam
7gradvis
lindrig
lågmäld
långsam
sävligt
vackert
varligt
8dröjande
långsamt
moderera
omärklig
stillsam
9inskränka
lågröstad
modererad
omärkligt
retardera
småningom
återhålla
10sakteligen