menu dblex
3mån
4agio
rest
5minus
nyans
6balans
klyfta
7olikhet
8marginal
9avvikelse
differens
divergens
skiftning
överskott
10diskrepans
förändring
gränsmärke
mellangift
skilsmässa
åtskillnad
11distinktion
skiljegräns
särskillnad
13olikformighet
skiljaktighet
15skillnadsbelopp