menu dblex
4jämn
klok
sund
6felfri
gängse
riktig
typisk
vanlig
7korrekt
ordinär
8naturlig
prototyp
reguljär
9regelrätt
10naturenlig
11medelmåttig
mönstergill
naturtrogen
normgivande
perpendikel
regelmässig
12tillräknelig
13genomsnittlig
konventionell
14standardiserad