menu dblex
3flo
lag
rad
4band
film
lägg
sfär
varv
5etage
flöts
hinna
klass
lager
skift
skiva
6lamell
platta
7membran
stratum
8överdrag
13samhällsklass
samhällslager