menu dblex
4inre
mitt
säte
verk
5vital
växel
6nyckel
samlad
viktig
7centrum
ledande
station
8egentlig
kardinal
mellerst
mitterst
relevant
samlande
styrande
9avgörande
kraftverk
väsentlig
10essentiell
medelpunkt
11dominerande
huvudsaklig
konstitutiv
principiell
12huvudanstalt
huvudstation
koncentrerad
13betydelsefull
operationsbas
14centralstation
mellanliggande
15huvudanläggning