menu dblex
3håg
4anda
ande
5gemyt
humör
kynne
lynne
natur
sinne
väsen
6hjärta
8karaktär
läggning
naturell
9hjärtelag
sinnesart
skaplynne
tänkesätt
10mentalitet
11temperament
17sinnesförfattning
18sinnesbeskaffenhet