menu dblex
4laga
5rusta
6förnya
sanera
8nyinreda
påbättra
reparera
9förbättra
uppsnygga
10restaurera
återställa
11iståndsätta
modernisera
12återuppbygga
14iordningställa