menu dblex
3fel
gap
hål
läm
4dörr
hopp
lock
port
reva
5brist
brott
bräda
glugg
hälsa
kassa
klaff
lakun
mista
rämna
skiva
svalg
6blotta
bräsch
defekt
hiatus
lapsus
platta
spjäll
tomhet
tomrum
vakans
ventil
7avbrott
avstånd
kryphål
skavank
smyghål
öppning
8halvdörr
logement
9mellanrum
10utslutning
11förläggning
12biljettlucka
13biljettkontor
14ofullkomlighet
15ofullständighet