menu dblex
4halt
lång
rank
smal
6rankig
7gänglig
ostadig
vinglig
8bofällig
haltande
9skranglig
vacklande
10fallfärdig