menu dblex
ranglig
adjektiv
skranglig
gänglig
smal
lång
rankig
ostadig
rank
vinglig
fallfärdig
haltande
vacklande

Alla synonymer går att klicka på.