menu dblex
3idé
yta
4flat
fält
golv
grad
höjd
jämn
nivå
rang
rink
slät
torg
5flack
karta
metod
platt
regel
skiss
slätt
syfte
tablå
tanke
6anslag
avsikt
budget
intrig
kalkyl
layout
planer
schema
system
tabell
uppsåt
utkast
vågrät
våning
7byggnad
dessäng
förslag
lösning
politik
program
projekt
ritning
skäryta
terrass
uppslag
8aeroplan
flygplan
föresats
gräsplan
handling
höjdläge
prospekt
standard
strategi
syftning
9anordning
beräkning
gårdsplan
intention
plankarta
planskiss
plattform
stämpling
tidtabell
uträkning
10flygmaskin
horisontal
läsordning
tidsschema
uppränning
11disposition
horisontell
kombination
krocketplan
planritning
uppläggning
12fotbollsplan
grundritning
idrottsplats
konstruktion
13arbetsordning
översiktsplan
15byggnadsritning