menu dblex
4föda
göra
ådra
5verka
vålla
6stifta
7diktera
medföra
8anstifta
förvålla
9framkalla
föranleda
förestava
förorsaka
10åstadkomma
11åvägabringa