menu dblex
3dov
loj
slö
tät
4djup
dryg
däst
grov
hård
kvav
matt
ovig
styv
svår
trög
5diger
disig
dåsig
stark
strid
tjock
6bitter
dimmig
dyster
fyllig
jobbig
knogig
lunsig
massiv
mastig
mäktig
onerös
sömnig
tryckt
åbäkig
7bastant
dräktig
klumpig
kompakt
kraftig
kvalmig
kännbar
mättsam
mödosam
olustig
oläslig
sorglig
svettig
tungsam
uppkörd
vägande
8arbetsam
besvärad
betryckt
odräglig
otymplig
smärtsam
strävsam
svårläst
tungrodd
tungsint
tyngande
vansklig
välmatad
åskdiger
9allvarlig
avgörande
besvärlig
pressande
regndiger
svårmodig
svårsmält
tryckande
10betungande
långtråkig
ohanterlig
12förkrossande
13betydelsefull