menu dblex
5otukt
slagg
smuts
6avfall
smitta
8avskräde
10förorening
orenlighet
11besmittelse
12föroreningar