menu dblex
orenhet
substantiv
smuts
förorening
avskräde
slagg
orenlighet
föroreningar
avfall
besmittelse

Alla synonymer går att klicka på.