menu dblex
5strid
6inkast
7anomali
dementi
gensaga
mothugg
motsats
paradox
protest
8antinomi
motstånd
tvetalan
9divergens
10absurditet
gensägelse
invändning
opposition
orimlighet
11inadvertens
inkongruens
motsägelser
12inkonsekvens
oförenlighet
13kontradiktion
15självmotsägelse