menu dblex
4elak
svår
vred
5marig
osund
oviss
vågad
6giftig
kinkig
menlig
osäker
otrygg
ruskig
ryslig
utsatt
vådlig
vågsam
7farligt
gruvlig
hotande
kritisk
oerhörd
skadlig
ängslig
8brännbar
farofull
prövande
riskabel
riskfull
9allvarlig
allvarsam
betänklig
elakartad
farofylld
ohälsosam
opålitlig
perniciös
storartad
ödesdiger
10dumdristig
fördärvlig
äventyrlig
11olycksdiger
12förskräcklig
halsbrytande
13olycksbådande
14samhällsvådlig
skickelsediger