menu dblex
3fin
god
kry
kul
vit
väl
4fast
fint
gott
lång
nätt
okej
rask
reko
rätt
skön
stor
styv
sund
tack
tuff
vass
5botad
bravo
flott
frisk
juste
modig
nåväl
skarp
snäll
solid
säker
6bussig
duglig
duktig
galant
ganska
gentil
hyvens
lattjo
lyckad
maffig
mycket
nyttig
riktig
strong
tapper
toppen
vacker
vänlig
7busvass
duktigt
fullgod
givande
hygglig
klämmig
lämplig
positiv
präktig
rikligt
riktigt
skaplig
tjänlig
utmärkt
vackert
verksam
8ansenlig
effektiv
finemang
gagnelig
hederlig
hälsosam
lyckligt
passande
präktigt
rundligt
skicklig
skäligen
ypperlig
9betydligt
excellent
förmånlig
glädjande
ordentlig
storartad
10bravissimo
fantastisk
ordentligt
storslagen
återställd
11fördelaktig
förträfflig
rekorderlig
vederhäftig
12förträffligt
rättskaffens
13förtjänstfull
utomordentlig
18tillfredsställande