menu dblex
3käk
kök
mål
4bord
bröd
föda
kost
rätt
spis
tugg
5foder
krubb
vivre
6måltid
näring
pålägg
taffel
7brödbit
gudslån
matsäck
utkomst
8kalorier
kokkonst
kosthåll
matsedel
matvaror
proviant
spisning
9födoämnen
förtäring
gudsgåvor
livsmedel
skaffning
specerier
undfägnad
uppehälle
10anrättning
förplägnad
traktering
viktualier
11förplägning
näringsämne
12näringsmedel
13förnödenheter
livsuppehälle